U bevindt zich op: Zakelijk.
Klik hier voor Particulier.

Demo

Zorg & Inkomen

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Als ondernemer neemt u dagelijks beslissingen. Veel zaken zijn hierbij vanzelfsprekend zolang u arbeidsgeschikt bent. Het is belangrijk af en toe stil te staan bij zaken die minder vanzelfsprekend zijn.

Het treffen van een financiële buffer om onvoorziene kosten op te vangen is binnen uw onderneming erg belangrijk. Veelal zullen inkomsten geruime tijd doorlopen als de orderportefeuille goed gevuld is. Voor de langere termijn is het belangrijk een bewuste keuze te maken. Voorkomen is beter dan genezen.

Ziektekosten

De kosten kunnen ontstaan als gevolg van ziekte, ongeval of gebrek, maar ook uit preventie (controle tandarts) of zonder dat er sprake is van ziekte of gebrek, bijvoorbeeld zwangerschap of om cosmetische redenen. Meestal biedt deze verzekering een gedeeltelijke of gehele vergoeding van de noodzakelijke kosten voor medicijnen, hulpmiddelen, behandelingen, voorzieningen, ziekenhuisverblijf, en soms voor extra gemaakte kosten en loonderving.

Ziekteverzuim werknemer

Zodra een werknemer zich ziek meldt ligt zijn werk stil. Uw bedrijf draait echter door en u krijgt er zelfs extra werk bij, vooral wanneer de werknemer langdurig ziek is. U bent namelijk, volgens de wet Poortwachter, verantwoordelijk voor de re-integratie van uw zieke werknemer. De loonkosten lopen gedurende twee jaar door. De hoogte is afhankelijk van de arbeidsovereenkomst of een CAO als die van toepassing is op uw bedrijf.

WGA / WIA

WIA is de uitkering die u krijgt als u door ziekte niet of minder kunt werken. WIA staat voor: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De WIA bestaat uit 2 soorten uitkering, namelijk de WGA-uitkering en de IVA-uitkering.

WGA staat voor: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. U krijgt mogelijk WGA als u 2 jaar of langer ziek bent en (in de toekomst) kunt werken. IVA staat voor: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. U krijgt mogelijk IVA als u niet of nauwelijks kunt werken en er een kleine kans is dat u herstelt. U vraagt de WIA-uitkering aan als u bijna 2 jaar (104 weken) ziek bent, en u daardoor 65% of minder kunt verdienen van uw oude loon. Bij de WIA geldt dat u zoveel werkt als u kunt.

Collectieve zorgverzekering

De collectieve zorgverzekering is bij uitstek geschikt om als secundaire arbeidsvoorwaarde aan te bieden aan uw medewerkers. Uw werknemers kunnen, via u, hierdoor een aantrekkelijke korting krijgen op de premie van de zorgverzekering.

De collectieve zorgverzekering kan deel uitmaken van een groter pakket van maatregelen in het kader van verzuimmanagement. Door collectieve zorgverzekering en verzuimverzekering op elkaar af te stemmen, kan bijvoorbeeld het verzuim worden beperkt door wachtlijstbemiddeling.

Collectieve ongevallenverzekering

Bij een collectieve ongevallenverzekering ontvangt uw werknemer een eenmalige uitkering als deze als gevolg van een ongeval komt te overlijden of invalide wordt. De dekking van de verzekering kan tijdens werk maar ook buiten werktijd en zelfs wereldwijd gelden.

De hoogte van de verzekerde bedragen kunt u zelf bepalen. Het is mogelijk om vaste bedragen of bijvoorbeeld een jaarsalaris te verzekeren. Bij blijvende invaliditeit volgt meestal een uitkering die hoger is dan bij overlijden. De hoogte van de uitkering is hierbij wel afhankelijk van de mate van invaliditeit.

We helpen u graag verder!
24 uur per dag, 7 dagen in de week!

Contact ons

t: 078-6741477

e: info@vaneikeren.nl

 

Bezoek ons

Raadhuisstraat 2

3299 AP Maasdam

 

Openingstijden kantoor

Maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 17.30 uur.

Beloningsbeleid Van Eikeren Assurantien BV


Vormgeving en realisatie: Schot Marketing en Communicatie schot.nl